19 d’abril de 2020

Recomanacions per a l'atenció de pacients portadors d'un estoma traqueal durant la pandèmia del COVID-19
Esperem que tot estigueu bé

Comparteix-ho