Definició

CÀNCER DE LARINGE 
 • Definició: Es l’aparició de cèl·lules cancerígenes malignes a la laringe. La laringe, lloc on es troben les cordes vocals es troben, just sota la faringe, al coll.
  La laringe esta composta de tres part principals: la glotis (part mitja de la laringe on es troben les cordes vocals), la regió supraglòtica (teixit de sobre de la glotis) i la regió subglòtica (teixit sota de la glotis). La regió subglòtica esta connectada a la tràquea i es l’encarregada de fer arribar l’oxigen als pulmons.
 • Estadis del càncer de laringe:
  • Estadi I: el càncer només es troba a l’àrea on ha començat i no s’ha disseminat als ganglis limfàtics de la regió o a altres parts del cos.
  • Estadi II: el càncer només es troba a la laringe i com a l’estadi anterior no s’ha disseminat a cap altre lloc.
  • Estadi III: hi ha tres possibles casos per a definir l’estadi III: el càncer no s’ha disseminat a l’exterior de la laringe, però les cordes vocals ja no tenen la mobilitat normal; el càncer ja s’ha disseminat als teixits pròxims a la laringe o a un gangli limfàtic en el mateix costat del coll; el càncer s’ha disseminat a teixits al voltant de la laringe, com la faringe o teixits al coll o a altres parts del cos.
  • Estadi IV: Potser recurrent, això vol dir que el càncer s’ha reproduït després d’haver estat tractat. Es pot reproduir a la laringe o a qualsevol altra part del cos.