Exercicis generals pels usuaris

Vídeos en els quals s'explica i recorda exercicis generals:

ESTIRAMENTS I PRÀXIES
EXERCICIS