Nosaltres

L'Associació Provincial de Laringectomitzats de Lleida, és una Entitat de voluntariat sense ànim de lucre que té com a missió la rehabilitació integral de persones afectades de càncer de laringe, laringectomitzades i traqueotomitzades, amb la intervenció bàsica del voluntari-pacient expert y el recolzament social mitjançant els grups d'autoajuda entre malalts, amb el principal objectiu de recuperar la veu mitjançant l'adquisició de la tècnica de la veu esofàgica o erigmofònica, aconseguint recuperar  y millorar l'autonomia i qualitat de vida del malalt.


Treballem en l'atenció de les necessitats d'aquestes persones amb discapacitat y els facilitem l'accés gratuït als nostres serveis i al recolzament de pacients i professionals experts. Oferim atenció social, informació especifica especialitzada, educació sanitària i acompanyament durant tot el procés de la malaltia.

Desenvolupem activitats d'interès general en benefici de la població, mitjançant campanyes informatives vers els principals símptomes i factors de risc relacionats amb el càncer de laringe, per promoure la seva prevenció i diagnòstic precoç que ajudarà a millorar el pronòstic de la malaltia i la seva curació.
La nostra intervenció pretén evitar l'aïllament i l'exclusió social en base a l'acceptació de la diferència i avançar cap a la cultura de les capacitats individuals y col·lectives, per una societat més inclusiva que reconegui els drets d'aquestes persones.

LA JUNTA DIRECTIVA LI DONA LA BENVINGUDA I L'ESPEREM A L'ASSOCIACIÓ 
Uns anys enrera l'Associació editava un butlletí trimestral, aqui els deixem dos edicions: